Bảng giá Tecco Elite City – phường

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 096 886 00 86

Trang web: teccoelite.vhsgroup.vn

Bản đồ chỉ đường: 215.780.982,1.058.152.757 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bảng giá Tecco Elite City ở đâu?

Trả lời: Đường Quang Trung, phường, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bảng giá Tecco Elite City là bao nhiêu?

Trả lời: 096 886 00 86

Hỏi: Bảng giá Tecco Elite City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bảng giá Tecco Elite City là gì?

Trả lời: teccoelite.vhsgroup.vn

Xem thêm:  TAKARA RESIDENCE, Chánh Nghĩa