Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng – An Hiệp

Địa chỉ: JWQX+GXR, Đường N2, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 0299 3611 936

Trang web: kcn.soctrang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 96.388.549,10.594.989.249.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng ở đâu?

Trả lời: JWQX+GXR, Đường N2, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là bao nhiêu?

Trả lời: 0299 3611 936

Hỏi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hỏi: Website của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là gì?

Trả lời: kcn.soctrang.gov.vn

Xem thêm:  UBND Phường Trảng Bàng, Trảng Bàng