Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương – P. Bình Hàn

Địa chỉ: 2 Thanh Niên, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0220 3849 457

Trang web: banqlkcn.haiduong.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.948.559.499.999.900,10.633.618.589.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương ở đâu?

Trả lời: 2 Thanh Niên, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 0220 3849 457

Hỏi: Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương là gì?

Trả lời: banqlkcn.haiduong.gov.vn

Xem thêm:  Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai - P. Bắc Lệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.