Bán Quả Táo Tàu| Đại Táo Tại Tphcm, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VJ3J+2XQ, Unnamed Road, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 677 38 63
Trang web tanphatvn.net
Vị trí chính xác 108.525.795, 10.663.248.949.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hầm Rượu Vang La Cave de Saigon, Phường 5