Bán Nhà Quận 7 – BĐS Kim Điền – Tân Thuận Tây

Địa chỉ: 43 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 280 89 88

Trang web: bdsquan7.com

Bản đồ chỉ đường: 10.748.457.799.999.900,1.067.159.837 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bán Nhà Quận 7 – BĐS Kim Điền ở đâu?

Trả lời: 43 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bán Nhà Quận 7 – BĐS Kim Điền là bao nhiêu?

Trả lời: 090 280 89 88

Hỏi: Bán Nhà Quận 7 – BĐS Kim Điền mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Bán Nhà Quận 7 – BĐS Kim Điền là gì?

Trả lời: bdsquan7.com

Xem thêm:  Cty CP T & XD Sao Mai - Bình Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.