Bán đất nền dự án River Silk City, Phủ Lý, Hà Nam – Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 121 72 21

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 205.435.282,1.059.400.309 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bán đất nền dự án River Silk City, Phủ Lý, Hà Nam ở đâu?

Trả lời: Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bán đất nền dự án River Silk City, Phủ Lý, Hà Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 096 121 72 21

Hỏi: Bán đất nền dự án River Silk City, Phủ Lý, Hà Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bán đất nền dự án River Silk City, Phủ Lý, Hà Nam là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bất Động Sản Cần Thơ - Cái Khế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.