bán đất long an – Bình Chánh

Địa chỉ: 222 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 981 88 98

Trang web: bandatchinhchu.vn

Bản đồ chỉ đường: 106.567.058,10.658.343.579.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ bán đất long an ở đâu?

Trả lời: 222 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của bán đất long an là bao nhiêu?

Trả lời: 096 981 88 98

Hỏi: bán đất long an mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của bán đất long an là gì?

Trả lời: bandatchinhchu.vn

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY - Việt Nam