Bán đất lô Phan Thiết, đất nền dự án Phan Thiết – Tiến Thành

Địa chỉ: W336+WV4, Trương Văn Ly, Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 093 892 66 81

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.904.754.599.999.900,10.806.218.829.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bán đất lô Phan Thiết, đất nền dự án Phan Thiết ở đâu?

Trả lời: W336+WV4, Trương Văn Ly, Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bán đất lô Phan Thiết, đất nền dự án Phan Thiết là bao nhiêu?

Trả lời: 093 892 66 81

Hỏi: Bán đất lô Phan Thiết, đất nền dự án Phan Thiết mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Bán đất lô Phan Thiết, đất nền dự án Phan Thiết là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty Bất Động Sản Tầm Nhìn Việt - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.