BÁN ĐẤT HÒN NGHÊ – Vĩnh Ngọc

Địa chỉ: 79 Đồi Phố, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0899 482 856

Trang web: sites.google.com

Bản đồ chỉ đường: 12.290.113.999.999.900,109.171.661 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BÁN ĐẤT HÒN NGHÊ ở đâu?

Trả lời: 79 Đồi Phố, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BÁN ĐẤT HÒN NGHÊ là bao nhiêu?

Trả lời: 0899 482 856

Hỏi: BÁN ĐẤT HÒN NGHÊ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của BÁN ĐẤT HÒN NGHÊ là gì?

Trả lời: sites.google.com

Xem thêm:  Khu tái định cư xã Dak'Plao - Quảng Khê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.