Bãi Xếp (Bãi Cây Dừa Nằm) – Resort – Kiên Hải

Địa chỉ: RM23+MJ2, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 093 399 92 62

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 980.165,10.465.401.299.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bãi Xếp (Bãi Cây Dừa Nằm) – Resort ở đâu?

Trả lời: RM23+MJ2, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bãi Xếp (Bãi Cây Dừa Nằm) – Resort là bao nhiêu?

Trả lời: 093 399 92 62

Hỏi: Bãi Xếp (Bãi Cây Dừa Nằm) – Resort mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bãi Xếp (Bãi Cây Dừa Nằm) – Resort là gì?

Trả lời: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.