Bãi Giữ Xe Ô Tô, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 833 Đ. Hưng Phú, Phường 9, 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3680 2226
Trang web
Vị trí chính xác 107.454.086, 10.666.502.009.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bãi giữ xe, Trung Dũng