Bách Nhật Hoa Viên, Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp 5, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 993 45 48
Trang web
Vị trí chính xác 10.400.010.199.999.900, 1.063.070.139


Địa chỉ Bách Nhật Hoa Viên ở đâu?

Ấp 5, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách Nhật Hoa Viên như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cao su 3 Thương, Tân Hội