Bách hoá XANH, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 244 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 107.918.009, 1.066.752.949


Địa chỉ Bách hoá XANH ở đâu?

244 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách hoá XANH như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Go! Phú Thạnh, Phú Thạnh