Bách hóa XANH Mỹ Hoá, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Đ. Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Bến Tre, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 102.311.748, 10.636.016.629.999.900


Địa chỉ Bách hóa XANH Mỹ Hoá ở đâu?

Đường Đ. Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Bến Tre, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách hóa XANH Mỹ Hoá như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GO! Nam Định - 42000