Bách hóa Xanh, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 844C+RQ2, Đ. tỉnh 781, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web
Vị trí chính xác 11.307.017, 10.612.189.839.999.900


Địa chỉ Bách hóa Xanh ở đâu?

844C+RQ2, Đ. tỉnh 781, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách hóa Xanh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, Vĩnh Kim