BacGiang.Land: Bất Động Sản Bắc Giang – Bắc Giang

Địa chỉ: Rùa Vàng City, Bắc Giang, 234000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 737 32 86

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.547.336,1.062.597.041 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BacGiang.Land: Bất Động Sản Bắc Giang ở đâu?

Trả lời: Rùa Vàng City, Bắc Giang, 234000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BacGiang.Land: Bất Động Sản Bắc Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 096 737 32 86

Hỏi: BacGiang.Land: Bất Động Sản Bắc Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của BacGiang.Land: Bất Động Sản Bắc Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  River Bay Vĩnh Yên - Vĩnh Yên