Bác sĩ Đỗ Hồng Sơn, Long Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74VJ+RGV, Nguyễn Huệ, Long Mỹ, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 299
Trang web
Vị trí chính xác 11.294.616.399.999.900, 1.061.313.071


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương, Phú Cường