Bác sĩ da liễu Hùng, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 431 71 35
Trang web
Vị trí chính xác 112.820.203, 10.612.811.239.999.900


Địa chỉ Bác sĩ da liễu Hùng ở đâu?

87, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bác sĩ da liễu Hùng như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-13:00], Chủ Nhật:[12:00-13:00], Thứ Hai:[17:30-19:30], Thứ Ba:[17:30-19:30], Thứ Tư:[17:30-19:30], Thứ Năm:[17:30-19:30], Thứ Sáu:[17:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BS Nghĩa - Phòng khám chấn thương chỉnh hình, Long Thành Trung