Bắc Ninh Land – Sàn giao dịch bất động sản, nhà đất – Đại Phúc

Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vigalcera, Đ. Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Số điện thoại: 0868 828 829

Trang web: bacninhland.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.178.969.199.999.900,10.607.118.589.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bắc Ninh Land – Sàn giao dịch bất động sản, nhà đất ở đâu?

Trả lời: Tầng 3, tòa Vigalcera, Đ. Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bắc Ninh Land – Sàn giao dịch bất động sản, nhà đất là bao nhiêu?

Trả lời: 0868 828 829

Hỏi: Bắc Ninh Land – Sàn giao dịch bất động sản, nhà đất mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Bắc Ninh Land – Sàn giao dịch bất động sản, nhà đất là gì?

Trả lời: bacninhland.com.vn

Xem thêm:  Five Star Eco City - Phước Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.