Bac Kan Construction Joint Stock Company

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn Phùng Chí Kiên Bắc Kạn

Số điện thoại: 0209 6281 582

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 221.411.916,10.583.113.999.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bac Kan Construction Joint Stock Company ở đâu?

Trả lời: Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn Phùng Chí Kiên Bắc Kạn

Hỏi: Số điện thoại của Bac Kan Construction Joint Stock Company là bao nhiêu?

Trả lời: 0209 6281 582

Hỏi: Bac Kan Construction Joint Stock Company mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Bac Kan Construction Joint Stock Company là gì?

Trả lời:


7,Bac Kan Construction Joint Stock Company,Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn,Phùng Chí Kiên,Bắc Kạn,Vietnam,2,Bac Kan Construction Joint Stock Company, Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Vietnam,1,Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Vietnam,4,Bắc Kạn Province, VietnamPhùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Bắc Kạn,Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn,Tổ 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn,Bắc Kạn Province,,Bắc Kạn, Bắc Kạn Province,VN

Xem thêm:  Công Ty Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản AMC - CN Điện Biên