Babes CAR WASH, Cái Khế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108A Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3769 082
Trang web
Vị trí chính xác 10.045.630.899.999.900, 1.057.870.384


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Rửa Xe 368, Chánh Nghĩa