Avik golfzon academy, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 786b Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2228 8666
Trang web avikgolfzon.com
Vị trí chính xác 10.821.031.399.999.900, 1.066.790.023


Địa chỉ Avik golfzon academy ở đâu?

786b Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Avik golfzon academy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-23:30], Chủ Nhật:[08:30-23:30], Thứ Hai:[08:30-23:30], Thứ Ba:[08:30-23:30], Thứ Tư:[08:30-23:30], Thứ Năm:[08:30-23:30], Thứ Sáu:[08:30-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Indoor 3D Golf - Sân Golf 3D trong nhà, Phường 25