ASIAN HOLDING REAL ESTATE JSC – Bình Hưng

Địa chỉ: 76 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 2218 8898

Trang web: asianholding.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.736.667.299.999.900,1.066.893.104 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ ASIAN HOLDING REAL ESTATE JSC ở đâu?

Trả lời: 76 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của ASIAN HOLDING REAL ESTATE JSC là bao nhiêu?

Trả lời: 028 2218 8898

Hỏi: ASIAN HOLDING REAL ESTATE JSC mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của ASIAN HOLDING REAL ESTATE JSC là gì?

Trả lời: asianholding.com.vn

Xem thêm:  KIÊN GIANG LAND - P. An Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.