Ashima Tú Xương, Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 1316
Trang web ashima.com.vn
Vị trí chính xác 107.836.418, 1.066.894.684


Địa chỉ Ashima Tú Xương ở đâu?

11 Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ashima Tú Xương như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cầu An Hải Phú Yên - Hải sản Thúy Kiều - Tuy An