ASC Plus, Phường 22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 719 91 33
Trang web ketoan24h.com.vn
Vị trí chính xác 107.947.463, 10.671.807.469.999.900


Địa chỉ ASC Plus ở đâu?

107 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của ASC Plus như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sacom Chip Sang ( SCS Building ), Phường Tân Phú