Anh Yu Food Photography – Chụp Ảnh Món Ăn, Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21B Thích Mật Thể, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 762 23 77
Trang web anhyu.com
Vị trí chính xác 10.773.772, 10.676.355.889.999.900


Địa chỉ Anh Yu Food Photography - Chụp Ảnh Món Ăn ở đâu?

21B Thích Mật Thể, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Anh Yu Food Photography - Chụp Ảnh Món Ăn như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm ảnh Trái Thơm - CN Biên Hoà, Thống Nhất