Amigo Grill Restaurant, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55-57 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 1248
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.772.936, 10.670.437.799.999.900


Địa chỉ Amigo Grill Restaurant ở đâu?

55-57 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Amigo Grill Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:30], Chủ Nhật:[11:00-14:30], Thứ Hai:[11:00-14:30], Thứ Ba:[11:00-14:30], Thứ Tư:[11:00-14:30], Thứ Năm:[11:00-14:30], Thứ Sáu:[11:00-14:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò+ Beefsteak - Vị Bò Năm Châu (Quận 2), Phường Bình Trưng Tây