Ẩm thực Hương Việt, Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Đ. 30 Tháng 4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3514 555
Trang web business.site
Vị trí chính xác 109.766.698, 106.671.027


Địa chỉ Ẩm thực Hương Việt ở đâu?

18 Đ. 30 Tháng 4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm thực Hương Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Dâu, Binh Nhâm