Ấm thực Chay Diệu Vy, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B150 Nguyễn Văn Quá, Tổ 19 KP3, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 488 59 00
Trang web com-chay-dieu-vy.business.site
Vị trí chính xác 10.843.456.399.999.900, 1.066.310.889


Địa chỉ Ấm thực Chay Diệu Vy ở đâu?

B150 Nguyễn Văn Quá, Tổ 19 KP3, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ấm thực Chay Diệu Vy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Ấm thực Chay Diệu Vy có website không?

com-chay-dieu-vy.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bo to Cu Chi, Trung Lập Thượng