Aloha studio, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 202 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 994 62 02
Trang web alohastudio.vn
Vị trí chính xác 108.043.177, 1.066.776.015


Địa chỉ Aloha studio ở đâu?

202 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Aloha studio như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Áo Dài Thu Nguyệt, Bình Chiểu