Al Fresco’s, Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3763 481
Trang web alfrescos.com.vn
Vị trí chính xác 109.321.725, 106.711.598


Địa chỉ Al Fresco's ở đâu?

Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Al Fresco's như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Al Fresco's Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Phạm Ngũ Lão