A Lỳn quán, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 197 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 422 88 42
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 11.298.687.399.999.900, 1.061.124.304


Địa chỉ A Lỳn quán ở đâu?

197 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của A Lỳn quán như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Vườn Nhãn, Trảng Dài