A.H.A GYM CLUB, Phường 26

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Bùi Đình Tuý, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 618 08 08
Trang web ahagym.vn
Vị trí chính xác 108.084.502, 10.670.890.539.999.900


Địa chỉ A.H.A GYM CLUB ở đâu?

4 Bùi Đình Tuý, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của A.H.A GYM CLUB như thế nào?

Chủ Nhật:[05:30-18:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thi Đấu Đa Năng - Tân Phú