7MAP, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 588 Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 110 48 53
Trang web 7map.vn
Vị trí chính xác 10.748.383.299.999.900, 1.066.354.399


Địa chỉ 7MAP ở đâu?

588 Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 7MAP như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bum Shop, Phường 1