67 Spa & Foot Massage Thảo Dược, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 276b Đồng Khởi, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0868 286 767
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 110.507.923, 1.066.843.966


Địa chỉ 67 Spa & Foot Massage Thảo Dược ở đâu?

276b Đồng Khởi, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của 67 Spa & Foot Massage Thảo Dược như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gội Đầu Thảo Dược - Ri, Phường 4