5S Office văn phòng trọn gói Quận 1 HCM – Street

Địa chỉ: 190 Đ. Nguyễn Công Trứ, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 203 58 85

Trang web: 5soffice.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.768.540.699.999.900,1.067.009.892 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ 5S Office văn phòng trọn gói Quận 1 HCM ở đâu?

Trả lời: 190 Đ. Nguyễn Công Trứ, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của 5S Office văn phòng trọn gói Quận 1 HCM là bao nhiêu?

Trả lời: 091 203 58 85

Hỏi: 5S Office văn phòng trọn gói Quận 1 HCM mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hỏi: Website của 5S Office văn phòng trọn gói Quận 1 HCM là gì?

Trả lời: 5soffice.com.vn

Xem thêm:  CHO THUÊ NHÀ VŨNG TÀU - Phường 2