4RAU Barber Shop Quận 10, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 634 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 136 36 44
Trang web 4rau.vn
Vị trí chính xác 10.770.459.899.999.900, 10.667.647.459.999.900


Địa chỉ 4RAU Barber Shop Quận 10 ở đâu?

634 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 4RAU Barber Shop Quận 10 như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hót tóc nam thanh mãi, An Tịnh