48 Bistro, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 79 79
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.298.577, 1.067.032.856


Địa chỉ 48 Bistro ở đâu?

SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của 48 Bistro như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoang Ty 1, Phường 27