30Shine, Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75109, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 10.982.286.799.999.900, 106.669.034


Địa chỉ 30Shine ở đâu?

80 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75109, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-20:45], Thứ Hai:[08:30-20:45], Thứ Ba:[08:30-20:45], Thứ Tư:[08:30-20:45], Thứ Năm:[08:30-20:45], Thứ Sáu:[08:30-20:45], Thứ Bảy:[07:30-20:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Hớt Tóc Nam Phong Đạt, Bình Trị Đông