30Shine Lê Quang Định, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 359 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 108.124.788, 10.669.003.699.999.900


Địa chỉ 30Shine Lê Quang Định ở đâu?

359 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine Lê Quang Định như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện tóc Hoàng Anh, Trảng Bàng