30Shine Hòa Bình, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 107.711.372, 1.066.282.595


Địa chỉ 30Shine Hòa Bình ở đâu?

189 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine Hòa Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mr Hoàng Barbershop, Phường 4