30Shine, Bình Trị Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 730 TL10, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 763141, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 107.582.173, 1.066.116.476


Địa chỉ 30Shine ở đâu?

730 TL10, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 763141, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hair Salon Nghĩa, Phường 3