30Shine 955 Trần Hưng Đạo, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 955 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 10.754.049.799.999.900, 1.066.771.052


Địa chỉ 30Shine 955 Trần Hưng Đạo ở đâu?

955 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine 955 Trần Hưng Đạo như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Băng Thư, QL22B