200 Bis Beefsteak Nam Son, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 200 p. 6, 2 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0863 241 293
Trang web namsonsteak.com
Vị trí chính xác 10.775.674.799.999.900, 1.066.905.288


Địa chỉ 200 Bis Beefsteak Nam Son ở đâu?

200 p. 6, 2 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 200 Bis Beefsteak Nam Son như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ELSOL Meat&Wine, Quận 3