176-Lẩu Kim Chi, Thạnh Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2G5+9Q9, Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 410 16 99
Trang web
Vị trí chính xác 115.259.203, 1.060.094.881


Địa chỉ 176-Lẩu Kim Chi ở đâu?

G2G5+9Q9, Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của 176-Lẩu Kim Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Anh Điệp, Bình Hòa